Tarieven

7 juli 2016

In principe vorderen wij alle kosten op uw debiteur, maar het is uiteindelijk de Rechter die bepaalt, of u die kosten daadwerkelijk op de debiteur mag verhalen. De dossier- en bureaukosten (€ 37 excl. btw) zijn overigens nooit verhaalbaar en blijven dus altijd voor uw rekening.

Abonnement

Haal mijn geld biedt ook de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten, deze zijn per jaar en zijn inclusief juridische ondersteuning. U mag ook ons logo gebruiken op uw correspondentie. De genoemde prijzen zijn op jaarbasis en exclusief omzetbelasting.

  • 4 incasso’s € 150,-
  • 10 incasso’s € 350,-
  • 25 incasso’s € 660,-
  • 50 incasso’s € 995,-

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op middels onze contactpagina op de website.

Wet Incassokosten (WIK) vanaf 1-7-2012

De Wet Incassokosten, met het bijbehorende ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, geldt in het geval van na 1-7-2012 opeisbaar geworden vorderingen:

  • voor consumenten/natuurlijke personen met een betalingsachterstand;
  • voor zakelijke schuldenaren/rechtspersonen die betalingsachterstanden hebben en wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over incassokosten of voorwaarden van toepassing zijn over incassokosten;

De incassokosten dienen als volgt berekend te worden:

Hoofdsom:   Incassokosten in %
Tot en met € 2.500,00 15 % over de hoofdsom met een minimum van € 40 (excl. BTW)
Over de volgende € 2.500 10 %
Over de volgende € 5.000 5 %
Over de volgende € 190.000 1 %
Over het meerdere van de hoofdsom 0,5 % (gemaximeerd op € 6.775)

Indien de vordering dient te worden voldaan door een consument/natuurlijk persoon, stelt de wet het sinds 1-7-2012 verplicht dat de schuldeiser /het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar eerst een zogeheten nakomingsbrief (of: 14-dagenbrief) stuurt. Hierin wordt de schuldenaar nog één keer 14 dagen de tijd gegeven om de vordering kosteloos te voldoen. Ook moet hierin worden aangegeven hoe hoog de incassokosten zullen zijn, als hier geen gehoor aan wordt gegeven.